نمایش نوار ابزار

تا اردیبهشت 92 و حضور مجدد هندوستان، بازار سنگ‌آهن تغییر شدیدی نخواهد داشت

پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

مهندس کیوان جعفری طهرانی، رئیس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت و گو با ماهنامه توسعه معادن به تحلیل وضعیت بازار سنگ آهن پرداخته است.

منبع: ماهنامه توسعه معادن

مطالب مشابه
دیدگاه ها