نمایش نوار ابزار

حرکت ایران به سمت مصرف ذخایر سنگ آهن

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

در دومین کنفرانس واردات بیلت (Billet) منطقه منا (Mena) که توسط موسسه Metal Expert هفته گذشته (13 آوریل 2016) در دبی برگزار شد مطرح گردید، ایران به سمت افزایش استفاده از ذخایر سنگ آهن به منظور خودکفایی در تولید فولاد و کاهش واردات سنگ آهن و مواد اولیه و نیز کاهش هزینه تمام شده تولید فولاد در سال های جاری حرکت می کند.

کیوان جعفری طهرانی، عضو هیات مدیره و رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: صنعت فولاد ایران از ذخایر غنی سنگ آهن و گاز طبیعی بهره مند است که به عنوان مزایای اصلی برای صادرات فولاد به حساب می آیند.

تولید و صادرات سنگ آهن ایران طی دو سال اخیر کاهش یافته است که دلیل آن کاهش شدید قیمت جهانی سنگ آهن بوده است.

تولید سنگ آهن ایران در سال 2015 به 36 میلیون تن کاهش یافت. این درحالی است که در سال 2013 تولید سنگ آهن ایران 56 میلیون تن گزارش شده است. همچنین صادرات ایران از 6.23 میلیون تن به 1.14 میلیون تن طی سال 2013 تا 2015 کاهش یافته است. با این وجود ایران قصد دارد تا در دهه پیش رو تولیدات خود را در راستای تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 و نیز صادرات را به میزان 10 میلیون تن افزایش دهد.

برخی از تولیدکنندگان سنگ آهن با توجه به افزایش قیمت جهانی سنگ آهن تمایل دارند تا تولید خود را مجدد آغاز کنند اما آن ها ثبات شرایط را مهم می دانند.

دولت ایران تولیدکنندگان سنگ آهن را به تولید و فروش محصول خود به داخل به جای صادرات آن به منظور تحقق طرح های افزایش ظرفیت تولید گندله و DRI تشویق می کنند. بنابراین تولیدکنندگان لازم است تا مالیات بر درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن را پرداخت کنند.

ایران در نظر دارد تا برنامه افزایش تولید فولاد و نیز صادرات آن را افزایش دهد. بر اساس طرح جامع فولاد تولید فولاد تا سال 1404 (2025) میزان 55 میلیون تن برنامه ریزی شده است (تولید فولاد ایران در سال 2015، 11.16 میلیون تن بوده است.) برای تولید 55 میلیون تن فولاد، 159 میلیون تن سنگ آهن، 90میلیون تن کنسانتره، 92 میلیون تن گندله و 60 میلیون تن آهن اسفنجی لازم است. برخی از تولیدکنندگان فولاد در حال افزایش تولیدات خود بر اساس فولاد قزاقستان از 5 میلیون تن در سال 2016 به 17 میلیون تن در سال 2025 هستند.

جعفری طهرانی بیان کرد: با توجه به اینکه هزینه تولید و قیمت از فاکتورهای مهم موفقیت در تولید و تجارت فولاد است، خودکفایی در تولید سنگ آهن به تولید کنندگان فولاد برای تولید فولاد با قیمت تمام شده پایین تر و نیز حفظ درآمد و حاشیه سود آنها کمک می کند.

با وجود حرکت ایران به سود خودکفایی در تولید سنگ آهن، برای تحقق طرح جامع فولاد، پیش بینی می شود به 43 میلیون تن سنگ آهن برای واردات نیاز خواهد بود.

برنامه احداث واحدهای جدید فولادی شامل واحدهای تولیدی در منطقه آزاد چابهار و منطقه ویژه خلیج فارس (بندرعباس) هر کدام با ظرفیت 10 میلیون تن، واحدهای تولیدی در استان خراسان با مجموع ظرفیت 6.191 میلیون تن، واحدهای استان کرمان با مجموع ظرفیت 3.9 میلیون تن و نیز واحدهای استان یزد با ظرفیت 2.3 میلیون تن خواهد بود.

تولیدکنندگان فولاد با حساسیت در حال پیگیری قیمت قراضه هستند که می تواند اثر قابل توجهی در سود دهی تولید فولاد داشته باشد. طهرانی اشاره کرد با وجود اینکه سنگ آهن در تولید فولاد در کوره ها استفاده می شود، قراضه می تواند به عنوان یک ماده اولیه کلیدی نقشی بین 10 تا 20 درصد ماده اولیه فولاد را بازی کند.

m18

منبع: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

مطالب مشابه
دیدگاه ها