نمایش نوار ابزار

دومین کنفرانس مدیریت، تجارت، اقتصاد و آموزش 2017 دبی

جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

در دومین کنفرانس مدیریت، تجارت، اقتصاد و آموزش که اول و دوم ماه مارس 2017 در دبی برگزار شد، مقاله دکتر کیوان جعفری طهرانی، مدیرعامل شرکت جامع تجارت و رئیس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران تحت عنوان “PMP نام تجاری محصولات معدنی ایرانی در آینده است” جزو 20 مقاله برتر قرار گرفت.

1

2

4

35

6

7

8

مطالب مشابه
دیدگاه ها