نمایش نوار ابزار

یک شرکت ایتالیایی کوره یک ذوب آهن اصفهان را دوباره فعال می کند

شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

کیوان طهرانی رییس امور بین الملل انجمن سنگ آهن در جمع تشکل های معدنی و صنایع معدنی گفت: یک شرکت ایتالیایی بزودی کوره شماره یک  ذوب آهن اصفهان را با هدف تولید 500 هزار تن شمش چدن فعال می کند.

وی تصریح کرد: طی یک سال گذشته جلسات متعددی با ذوب آهن اصفهان و یک شرکت ایتالیایی برگزار  شد که در نهایت تصمیم گرفته شد تا این شرکت ایتالیایی نسب به راه اندازی کوره یک ذوب آهن اصفهان به ظرفیت 500 هزار  تن چدن خام و صادرات آن اقدام کند.

جعفری طهرانی افزود: با راه اندازی  کوره های ذوب آهن اصفهان 900 هزار تن  سنگ آهنی  نیاز است که بطور قطع این میزان از معادن بخش خصوصی تامین خواهد شد.

وی گفت: در شرایط فعلی توصیه میشود شود تا فولاد سازان نسبت به صادرات محصولات میانی  نظیر  آهن اسفنجی اقدام کنند.

منبع: صنعت نامه

مطالب مشابه
دیدگاه ها