نمایش نوار ابزار

چهارمین کنفرانس بیلت و مواد خام فولادساز منطقه منا

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

متال اکسپرت چهارمین کنفرانس بیلت و مواد خام فولادساز منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) ۲۱ و ۲۲ شهریور (۱۲ و ۱۳ سپتامبر) در شهر مسقط عمان برگزار کرد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها