نمایش نوار ابزار

پنجمین کنفرانس گندله و آهن اسفنجی

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانسگندله و آهن اسفنجی 26 و 27 آوریل 2017 (6 و 7 اردیبهشت 96) در دوبی برگزار شد و از ایران دکتر کیوان جعفری طهرانی، رئیس امور بین النلل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند و سخنرانی کردند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها