نمایش نوار ابزار

نگاهی به کارکرد بخش معدن ایران در سال های اخیر

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

روزنامه گسترش صمت در ویژه نامه نوروزی خود به تشریح کارکرد بخش معدن ایران در سال های اخیر به نقل از کیوان جعفری طهرانی، رئیس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران پرداخته است.

در ذیل متن مطاحبه در قالب تصویری از صفحه ویژه نامه نوروزی صمت ارائه شده است:

124

مطالب مشابه
دیدگاه ها