نمایش نوار ابزار

ضرورت تقویت جریان صادرات مواد معدنی ایران

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
کیوان جعفری طهرانی رئیس امور بین الملل انجمن سنگ آهن ایران در کارگاه تخصصی راههای توسعه صادرات مواد معدنی ایران جهت کسب جایگاه واقعی در بازارهای جهانی که در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صناع معدنی برگزار شد، گفت:  جمله دلایلی اتحریم ها برای کشور ما محاسنی داشت البته این محاسن مربوط به چند سال اول بود که منجر به خلاقیت شد اما پیشرفت ما مشخص است و ما نیازمند به تکنولوژی خارجی هستیم.
وی به مشکلات موجود در معدن اشاره کرد و افزود: کمبود منابع مالی و نبود زیر ساختهای لازم برای ایجاد احدهای مختلف فرآوری در حوزه های مرتبط با منابع طبیعی از جمله دلایلی است که می توان به آنها برای توجیه استمرار صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمت اشاره کرد.
رئیس امور بین الملل انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به تمایل شرکتهای خارجی برای ورود به ایران در شرایط پسابرجام، گفت: بسیاری از شرکتها که تمایل به سرمایه گذاری در کشور و عقد قرار داد را داشتند به دلیل پیشنهادهای بهتری از سوی دیگر کشورها منصرف شدند و در روابط خارجی بیشترین ضربه را از دوستانمان می خوریم.
جعفری طهرانی خاطرنشان کرد: کارشناسان ممعتقدند بیشترین تاثیر تحریم ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده است چرا که محدودیت های اعمال شده در مورد رادیو مغناطیس تا رادیو اکتیو امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود. به گفته فعالان حوزه معدن عمده تجهیزات و فناوری هایی که در بخش ژئوفیزیک هوایی در کشور مورد استفاده قرار می گرفت ساخت کشورهایی همچون فرانسه است که در پی تحریم ها ورود یا بازسازی انها با مشکلاتی همراه بود.
او به ضعف کشور در صادرات مواد معدنی اشاره کرد و ادامه داد: ضعف عمده در عدم یکنواختی در کیفیت، مخلوط کردن غیر مجاز مواد معدنی نامتجانس با یکدیگر، عدم تعهد در زمان تحویل، عقد قرار داد و عدم تحویل بار، امتناع از برگشت پیش پرداخت و یا پرداخت هرگونه جریمه است.
untitled
مطالب مشابه
دیدگاه ها