نمایش نوار ابزار

بازدید از کارخانه فولاد کاوه جنوب کیش با هیئت و کارشناسان همراه

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

بازدید روز چهارشنبه اول آذر از کارخانه فولاد کاوه جنوب کیش با هیئت و کارشناسان همراه در راستا و با هدف بررسی زنجیره تامین مواد اولیه و توسعه صادرات این کارخانه صورت گرفت.

به جرات می توان گفت که کارخانه فولاد کاوه جنوب تمیز ترین و منظم ترین کارخانه فولادی می باشد که بین ده ها کارخانه داخلی و خارجی تا کنون بازدید داشته ام.

مطالب مشابه
دیدگاه ها