زغالسنگ ایران در نشریه استیل مینت (Big Mint) قیمت گذاری خواهد شد

دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳

شاخص قیمت benchmark زغالسنگ حرارتی ایران به زودی در نشریه های big mint یا همان استیل مینت هند سابق آورده خواهد شد.

کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی معدن و صنایع معدنی طی مذاکراتی متولی این امر شده است.

هند از جمله بازارهای سنتی زغالسنگ صادراتی ایران بوده که در سال های گذشته تا حد زیادی از دست رفته و نیازمند احیا شدن است.

منبع: معدن۲۴

دیدگاه ها