سرنوشت معدن خریداری شده ایران در گینه

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲

کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بین الملل آهن و فولاد، اظهار کرد: معدن بوکسیت گینه که ایمیدرو 30 سال پیش آن را خریداری کرد مشکل ارتباط با مسیر ریلی دارد و توسعه پیدا نکرده است. اما عربستان و امارات سرمایه گذاری مشترکی را در گینه برای اکتشاف معدن جدید بوکسیت با ذخیره 7 میلیارد تن انجام دادند، در حالی که ذخیره معدن ایران 600 میلیون تن بود و اقدامی انجام نگرفته است.
وی ادامه داد: هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۳ بزرگترین کنفرانس همکاری ایران و آفریقا برگزار می شود که قرار است ۵۲ کشور در آن حضور دارند. 

فیلم مربوطه را از اینجا دانلود یا مشاهده کنید.

منبع: اکوایران

دیدگاه ها