فیلم/ تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی صنایع معدنی: جمعیت ایران و ترکیه دقیقا مشابه هم است، ولی ترکیه اصلا بحران گاز ندارد و کنترلش کرده است

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی صنایع معدنی گفت: در چندسال گذشته سه تابستان را با بحران قطعی برق و سه زمستان را با بحران قطعی گاز پشت سر گذاشته‌ایم. بنگاه‌هایی که خودشان برق هم تولید کرده‌اند اجازه ندارند استفاده کنند و برقشان قطع می‌شود، تولیدکنندگان هیچ انگیزه‌ای برای تأسیس نیروگاه ندارند.

مشاهده فیلم از اینجا

منبع: نود اقتصادی

دیدگاه ها