کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بین الملل آهن و فولاد درباره این تصمیم می گوید:  اصلی ترین دلیل روسیه برای وضع این عوارض ۷ درصد  جذب فولاد در صنعت اسلحه سازی است  زیرا روسیه خود را برای یک جنگ فرسایشی با اکراین آماده می کند.

در این برنامه از بولتن با حضور کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بین الملل آهن و فولاد  به بررسی تصمیم روسیه و تاثیر آن بر میزان صادرات ایران پرداخته ایم.

فایل تصویری این گزارش را از اکوایران به آدرس (اینجا) ببینید.

منبع: اکوایران