او در گفت و گو با اکو ایران از مسیری که طی کرده و به جایگاه امروزش رسیده می گوید.

فایل تصویری این مکالمه را از اینجا ببینید.