نمایش نوار ابزار

یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱

ویژه نامه الکترونیکی معدن۲۴ به مناسبت هفته دولت با تیتر میراث ۱۴۰۱ بررسی کرد؛ تحلیل بازار جهانی سنگ آهن و فولاد از دید دکتر جعفری طهرانی: چین بازیگر اصلی رونق یا رکود بازارها

معدن۲۴- در حدود پنج ماهی که از ابتدای ســال ۱۴۰۱ گذشــته، بازارهای جهانی با مســائل مختلفی از جمله مســائل سیاســی بین المللی و درگیری و بروز تنش بین برخی کشــورها، همچنین تداوم پاندمی کرونا همراه بوده اســت. در این میان بازار سنگ آهن و فولاد نیز دستخوش تغییراتی در ایران و جهان شد.

کیوان جعفری طهرانی- در این زمینه و تحلیل آینده بازارها تا پایان ســال جاری میالدی با دکتر “کیوان جعفری طهرانی”، کارشــناس و تحلیلگر بازارهــای بین المللــی ســنگ آهــن و فولاد ایران همراه شــدیم. تحلیلگری که معتقد اســت در نهایــت چین و اتفاقاتی که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان این کشور سر و شلک می‌دهند، تعیین‌کننده مسیر رونق یا رکود بازارهای جهانی است.

معدن۲۴: به عنوان تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی، وضعیت سنگ آهن و فولاد را چه از نظر سرمایه گذاری های جدید، استخراج، تسهیل و رفع موانع، قیمت گذاری و عرضه و… را در چهار ماهه نخست سال چگونه ارزیابی می کنید؟

کیوان جعفری طهرانی- هر چند آمار کامل مربوط به وضعیت تولید ســنگ آهن، ســرمایه‌گذاری و … در اختیار ایمیدرو و تشلک‌های مربوطه است، اما تصور نمی کنم تغییر خاصی در آن ایجاد شده باشد. با توجه به وضع عوارض صادراتی و جلوگیری از صادرات از نیمه دوم فروردین ماه، تاکنون اتفاق خاصی را شاهد نبودیم که مثبت تلقی می شود، زیرا وقتی صادرات رونق بگیرد سرمایه ها برمیگردد و در حوزه پروژه های مدنظر از جمله اکتشاف، استخراج، تولید، دانه بندی و غیره هزینه می شود. اکنون نرخ سنگ آهن در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ دلار در هر تن است و زغال سنگ نیز ۲۲۰ دلار در هر تن معامله می شود. در ادامه ماه آگوست و سپتامبر نیز انتظار افزایش قیمت خاصی وجود ندارد، زیرا وضعیت اقتصادی چین خوب نیست و ماه آگوست نیز ماهی است که کارخانجات به دنبال اورهال سالیانه هستند. مطابق تجارب ما در سال‌های گذشته، سپتامبر هم ماه خوبی نبوده است.

پیش بینی می کنم پس از نیمه دوم اکتبر (یعنی پس از تعطیلات یک هفته‌ای چین از اول تا هفتم اکتبر) این کشــور وضعیت خود را با معرفی پروژه های جدید و توسعه ساخت و سازها تغییر بدهد. هرچه وضعیت اقتصادی چین رونق بگیرد، رونق مصرف زغال سنگ، سنگ آهن و غیره را به دنبال خواهد داشت. کشور چین برنامه ریزی کرده بود که از ابتدای ۲۰۲۲ رشد اقتصادی خود را به ۵.۵ درصد برساند، این در حالی است که در ۶ ماهه نخست امسال فقط ۲.۵ درصد رشد محقق شده و لذا نیازمند تکان اساسی است.

وضعیت کرونا در چند ماه اخیر مجددا حاد شده و همین مسئله سبب شده تا بسیاری از پروژه ها متوقف بماند و باید این قضیه به سرانجامی برسد، زیرا در غیر این صورت در دو سه ماه پایانی سال میلادی جاری اگر چین نخواهد حرکتی انجام دهد حتی سبب حس بدبینی در مردم این کشور شده و وضعیت بدتر خواهد شد.

معدن۲۴- نرخ سنگ آهن در اولین ماه نیمه دوم ۲۰۲۲ در محدوده ۱۰۰ دلاری و زغال‌سنگ در محدوده ۲۰۰ دلاری قرار دارد. بر این اساس چه آیندهای در ۶ ماه دوم در انتظار مواد اولیه و فولاد جهان خواهد بود؟

کیوان جعفری طهرانی- پیش بینی می‌کنم بازار در دوماه و نیم پایانی سال ۲۰۲۲ (یعنی نیمه اکتبر تا پایان دسامبر) بهتر می‌شود. با این حال آن بازاری که انتظار می رود در رابطه با افزایش قیمت سنگ آهن و زغال سنگ و قیمت های بالای قبلی، نخواهد بود، زیرا چین به شدت قیمت مواد اولیه فولادسازی را کنترل می‌کند. در یک ماه گذشــته دولت این کشــور شــرکت جدیدی با عنوان کلی “منابع معدنی چین” تاســیس کرده که حاصل ادغام چندین شــرکت بزرگ فولادســازی و معدنی این کشــور اســت و جالب اســت که حتی شــرکت آلومینیوم چین نیز جزو سهامداران آن است.

این شرکت جدیدالتاسیس که محصولات آن شامل مواد اولیه فولادسازی داخلی یا وارداتی است، به شدت قیمت موادهای فولادســازی را کنترل می‌کند و این کشــور برنامه دارد که با ســرمایه گذاری جدید، افزایش تولید داخلی اولیه نهاده را شکل داده و همچنین واردات را کنترل کند تا قیمت ها را در محدوده‌ای نگه دارند که دیگر شــاهد افزایش هیجانی قیمت همچون سال‌های گذشته نباشیم.

دیدگاه ها