نمایش نوار ابزار

کیوان جعفری طهرانی

دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۲

کیوان جعفری طهرانی، دارای مدرک معادل دکترای رادیولوژی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه تهران و مهندسی الکترونیک مشترکاً از دانشگاه صنعتی شریف و صنایع هوابیمایی ایران است.

وی از سال 1366 که وارد عرصه کار و تجارت شد، مشاغلی همچون مدیر بازرگانی شرکت پرلیت، مدیر توسعه صادرات شرکت عمران مومان چابهار، مدیر عامل شرکت جامعه تجارت، عضو هیات مدیره و رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و مشاور بین الملل خانه اقتصاد ایران را تجربه کرده است.

دیدگاه ها