نمایش نوار ابزار

سنگ آهن در فصل افزایش قیمت قرار ندارد

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی و داخلی سنگ‌آهن و فولاد گفت: برنامه امریکا بر این است تا بخش زیادی از آهن قراضه خود را به جای صادرات به مصرف داخلی برساند. بنابراین بازار فولاد با این اتفاق کمی به حالت اشباع می رسد.

کیوان جعفری طهرانی درباره رشد قیمت فولاد در بازارهای جهانی در کنار افزایش تعرفه واردات فولاد از سوی امریکا اظهار کرد: باید به این موضوع توجه داشت، تعرفه ای که امریکا برای واردات فولاد وضع کرده است به منظور حمایت از فولادسازهای این کشور بوده و این اقدام منجر به کاهش بیکاری در امریکا می شود.

وی با بیان این مطلب که یکی از عمده ترین صادرات امریکا، آهن قراضه است که راهی ترکیه و دیگر بازارها می شود، تصریح کرد: در حال حاضر برنامه امریکا بر این است تا بخش زیادی از آهن قراضه خود را به مصرف داخلی برساند. بنابراین بازار با این اتفاق کمی به حالت اشباع می رسد. زیرا یک میلیون صادرات مستقیم فولاد چین به امریکا، به اضافه 9 میلیون فولاد غیرمستقیم چین که به کشورهای خاور دور مانند کوره جنوبی، ژاپن و… صادر می شود، بلاتکلیف می ماند. زیرا چین به کشورهای خاور دور محصولات میانی مانند شمش، بیلت و ورق را صادر و این کشورهای محصولات نهایی را تولید و به امریکا صادر می کردند. این میزان به طور کلی به 10 میلیون تن می رسد. در نتیجه این مازاد وارد بازار می شود که می تواند برای صادرات ایران نیز مشکل ایجاد کند. زیرا عمده صادرات ما به خاورهای دور مانند تایلند و… است و مازاد فولاد در آن منطقه بر صادرات ایران تاثیر گذار خواهد بود. در نتیجه این موضوع خبر چندان خوبی نیست.

این تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی و داخلی سنگ‌آهن و فولاد درباره قیمت سنگ آهن افزود: در حال حاضر در فصل افزایش قیمت قرار نداریم. یعنی قیمت در فصل بهار یکی از پایین ترین قیمت های سنگ آهن در طول سال 97 خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که از این میزان کمتر نخواهد شد زیرا در اواخر مرداد قیمت به صورت ضربه ای کاهش پیدا می کند.

جعفری طهرانی در ادامه افزود: همچنین در آبان و آذر ماه نیز به صورت ضربه ای کاهش و دوباره افزایش می یابد. تداوم افت قیمت سنگ آهن در فصل بهار  مصادف با ماه آوریل و مه، بیشترین حالت را خواهد داشت، درنتیجه نمی توان توصیه کرد قیمت فولاد و سنگ آهن رو به افزایش است. اول آنکه کمی مسئله پیچیده است و دوم آنکه امریکا در حالی تعرفه برای واردات فولاد وضع کرده که 60 درصد این تعرفه را برای کشورهای دیگر مانند امریکا جنوبی، شمالی، اروپا و … برداشته است. همچنین برخی کشورها از جمله ترکیه و هندوستان نیز در حال مذاکره است تا این تعرفه را بردارد.

به گفته وی، با برداشته شدن تعرفه واردات برای این کشورها، 70 درصد بازار از این تعرفه مستثنی خواهد شد. از سویی دیگر ممکن است امریکا هر لحظه تغییر موضع دهد. زیرا اتفاقات یک سال گذشته نشان می دهد ترامپ غیر قابل پیش بینی است درنتیجه با یک آدم غیر قابل پیش بینی نمی توان با برنامه حرکت کرد.

منبع: عصر معدن

دیدگاه ها