نمایش نوار ابزار

ایران در پایان سال 2017 به رکورد دومین تولیدکننده آهن اسفنجی DRI جهان رسید

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

ایران در سال  2017 مجموعا ً 20 میلیون و پانصد هزار تن DRI تولید کرد.

با وجود اینکه ایران در زمینه تولید DRI از ابتدای ماه مارس 2017 تا نیمه سال پیشتاز بود و مقام اولین تولید کننده آهن اسفنجی جهان را با پشت سر گذاشتن هندوستان کسب کرده بود ولی با افزایش تولید هند در 6 ماهه دوم سال 2017 به جایگاه دوم تنزل کرد.

هند در سال 2017 مجموعاً 24 میلیون و سیصد و نود هزار تن آهن اسفنجی تولید کرد، یعنی 3.89 میلیون تن بیش از ایران.

با افتتاح پروژه اخیر فولاد نی ریز و با ورود پروژه جدید فولاد سبزوار ، 1.6 میلیون تن به ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور افزوده می شود و فاصله  فوق با هندوستان به 2.29 میلیون تن کاهش می یابد.

هندوستان از سال آینده مالی 2018 (از اول آوریل 2018 تا پایان مارس 2019)  برنامه افزایش تولید حداقل 7 درصدی آهن اسفنجی و رسیدن به رکورد 26 میلیون تن در سال را دارد.

دیدگاه ها