نمایش نوار ابزار

اقتصاد ایران بازتر و مبتنی بر بازار خواهد شد

پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

سید رضا سید آقازاده، این دیپلمات ایرانی این سخنان را در مصاحبه با روزنامه آسیا اقیانوسیه (Asia Pacific Daily (APD)) و در حاشیه نهمین نمایشگاه سرمایه گذاری خارجی چین اعلام کرد که قسمت دوم مصاحبه ایشان تقدیم می گردد.

سیاست های ترجیحی سودآور برای تجار چینی

سید آقازاده، رایزن بازرگانی ایران در پکن به روزنامه آسیا اقیانوسیه گفت: ایران و چین پیش از این پیمان دوجانبه ای را امضا کرده اند که براساس آن، اگر تجار چینی به سرمایه گذاری در ایران بپردازند یا ایرانی ها در چین سرمایه گذاری کنند، تنها مجبور به پرداخت یکبار مالیات در یکی از کشورها هستند نه دو بار.  همچنین تفاهم نامه سرمایه گذاری متقابل میان دو طرف نیز امضا شده و به موجب قوانین ایران و نیز قوانین بین المللی، امنیت بیشتری را برای شرکت های چینی در ایران فراهم می کند. علاوه بر این، ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری، مشوق های مالیاتی برای صادرات، مشوق ها برای صدور مجوزها، اجازه کار و مجوز تملک منزل مسکونی در مناطق ایران است.

وی تصریح کرد: دولت ایران سیاست های کلی را برای ایجاد اشتغال خارجی آسانتر نموده است. بطور کلی ایران در تلاش برای بهبود فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی است و تلاش خود را در این حوزه متمرکز کرده است.

نکاتی برای کمک به سرمایه گذاران چینی در ایران

سید آقازاده گفت: از بین رفتن تحریم های سازمان ملل متحد فرصت مناسب تری را برای آزادی و استراتژی های توسعه ای ایران در اختیار قرار داده است.

وی اظهار داشت: باتوجه به برنامه توسعه پنج ساله ششم ایران، فرصت بیشتری برای بخش خصوصی با توجه به کاهش سهم بخش دولت در اقتصاد فراهم شده و در نتیجه ایران اقتصاد باز را دنبال خواهد کرد و علاوه براین، دولت بهره وری اقتصاد و بازار را افزایش خواهد داد.

این دیپلمات ایرانی گفت چیزی که برای ایران مهم است این می باشد که از سیاست ها و رویه ها برای حفظ رشد اقتصادی پیروی و تبعیت کند و این بدان معنی است که شرکت های چینی در مورد پیاده سازی مکانیزم بازار در ایران مطمئن باشند.

در حال حاضر، دولت ایران قوانینی را برای تنظیم قیمت ها اجرا کرده اما به تدریج مداخله در بازارها را حذف می کند و فرصت بیشتری برای بخش خصوصی و مکانیزم بازار برای تنظیم قیمت ها و اختصاص منابع فراهم می کند. بدین معنا که سیاست های سرمایه ای و تصمیمات عمدتا بر تجزیه و تحلیل اینکه آیا پروژه ها سودمند هستند یا خیر متمرکز می شود.

این مسئله می تواند منجر به همکاری بیشتر ایران و چین شود، به ویژه شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاران و بازرگانان چینی به منظور درک بهتر از اتفاقات بازار ایران و چگونگی ادامه روند اقتصاد ایران در پنج سال آینده فراهم می آورد.

وی اظهار امیدواری کرد که اقتصاد ایران در آینده بازتر شده و اقتصادی مبتنی بر بازار باشد.

دیدگاه ها